hệ thống làm mát

HỆ THỐNG LÀM MÁT TRÊN ĐỘNG CƠ

Hệ thống làm mát là một trong những hệ thống quan trọng trên các mẫu xe hơi hiện nay. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép khi động cơ hoạt động.  Tìm hiểu hệ thống làm mát Hệ … Xem thêm