Giá trị cốt lõi của VĨNH PHÁT AUTO được hình thành trên cơ sở tuân thủ tiêu chí : “CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU – GIÁ THÀNH TỐT NHẤT – CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI“, với phương châm “KHÁCH HÀNG LUÔN HÀI LÒNG”. Đây là những tiêu chí mà mỗi cán bộ,nhân viên VĨNH PHÁT AUTO cần phấn đấu đạt được để góp phần tạo nên văn hóa VĨNH PHÁT, là nền tảng cho các quy tắc ứng xử của công ty.

images1456983_1

Để lại một trả lời