[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3787″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-chuyen-dung/xe-xitec-cho-xang-dau/”][vc_custom_heading text=”Xe xitec chở xăng dầu” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-chuyen-dung%2Fxe-xitec-cho-xang-dau%2F||”][vc_single_image image=”3677″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-chuyen-dung/xe-xitec-cho-lpg/”][vc_custom_heading text=”Xe bồn chở LPG, GAS” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-chuyen-dung%2Fxe-xitec-cho-lpg%2F||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3715″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-chuyen-dung/xe-tron-be-tong/”][vc_custom_heading text=”Xe trộn bê tông” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-chuyen-dung%2Fxe-tron-be-tong%2F||”][vc_single_image image=”3679″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-chuyen-dung/xe-thang-nang-nguoi/”][vc_custom_heading text=”Xe thang nâng người” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-chuyen-dung%2Fxe-thang-nang-nguoi%2F||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3789″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-chuyen-dung/xe-tai-co-can-cau/”][vc_custom_heading text=”Xe tải có cần cẩu” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-chuyen-dung%2Fxe-tai-co-can-cau%2F||”][vc_single_image image=”3681″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-chuyen-dung/xe-cuu-hoa/”][vc_custom_heading text=”Xe cứu hỏa” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-chuyen-dung%2Fxe-cuu-hoa%2F||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3678″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-tai/xe-tai-hyundai/”][vc_custom_heading text=”Xe cứu hộ giao thông” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-chuyen-dung%2Fxe-cuu-ho%2F||”][vc_single_image image=”3683″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-chuyen-dung/xe-cho-cam/”][vc_custom_heading text=”Xe chở cám” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-chuyen-dung%2Fxe-cho-cam%2F||”][/vc_column][/vc_row]

Để lại một trả lời