[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”3685″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-moi-truong/xe-cho-rac/”][vc_custom_heading text=”Xe chở rác” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-moi-truong%2Fxe-cho-rac%2F||”][vc_single_image image=”3691″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-moi-truong/xe-phun-nuoc-rua-duong/”][vc_custom_heading text=”Xe phun nước rửa đường” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-moi-truong%2Fxe-phun-nuoc-rua-duong%2F||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”3443″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-moi-truong/xe-hut-chat-thai/”][vc_custom_heading text=”Xe cuốn ép rác” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-moi-truong%2Fxe-cuon-ep-rac%2F||”][vc_single_image image=”3793″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-moi-truong/xe-quet-duong-hut-bui/”][vc_custom_heading text=”Xe quét đường hút bụi” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-moi-truong%2Fxe-quet-duong-hut-bui%2F||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”3791″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-moi-truong/xe-hut-chat-thai/”][vc_custom_heading text=”Xe hút chất thải, bể phốt” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-moi-truong%2Fxe-hut-chat-thai%2F||”][vc_single_image image=”3689″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-moi-truong/xe-thong-tac-cong/”][vc_custom_heading text=”Xe thông tắc cống” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-moi-truong%2Fxe-thong-tac-cong%2F||”][/vc_column][/vc_row]

Để lại một trả lời