[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”3700″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-tai-so-mi-ro-moc/cho-lpg/”][vc_custom_heading text=”Chở LPG, GAS” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-tai-so-mi-ro-moc%2Fcho-lpg%2F||”][vc_single_image image=”3701″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-tai-so-mi-ro-moc/cho-xang/”][vc_custom_heading text=”Chở xăng” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-tai-so-mi-ro-moc%2Fcho-xang%2F||”][vc_single_image image=”3705″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-tai-so-mi-ro-moc/cho-xi-mang-roi/”][vc_custom_heading text=”Chở xi măng rời” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-tai-so-mi-ro-moc%2Fcho-xi-mang-roi%2F||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”3703″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-tai-so-mi-ro-moc/khung-xuong/”][vc_custom_heading text=”Khung xương” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-tai-so-mi-ro-moc%2Fkhung-xuong%2F||”][vc_single_image image=”3702″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-tai-so-mi-ro-moc/san-phang/”][vc_custom_heading text=”Sàn phẳng” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-tai-so-mi-ro-moc%2Fsan-phang%2F||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”3472″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-tai-so-mi-ro-moc/thung-lung/”][vc_custom_heading text=”Thùng lửng” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-tai-so-mi-ro-moc%2Fthung-lung%2F||”][vc_single_image image=”3704″ onclick=”custom_link” link=”http://isuzuvinhphat.com.vn/danh-muc/xe-tai-so-mi-ro-moc/thung-mui/”][vc_custom_heading text=”Thùng mui” link=”url:http%3A%2F%2Fisuzuvinhphat.com.vn%2Fdanh-muc%2Fxe-tai-so-mi-ro-moc%2Fthung-mui%2F||”][/vc_column][/vc_row]

Để lại một trả lời