QUY TRÌNH, THỦ TỤC MUA XE Ô TÔ TRẢ GÓP

CÁ NHÂN MUA – Sao y hộ khẩu – Sao y CMND. – Giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn. – Chứng minh thu nhập bằng: hợp đồng lao động, bảng lương, sổ tiết kiệm, tài khoản cá nhân. – Cá nhân sở hữu tài sản có giá trị: nhà cửa, đất đai, … Xem thêm