CẨU TỰ HÀNH UNIC 554

  • Kích thước tổng thể : 9140 x 2200 x 3420 (mm)
  • Kích thước thùng hàng: 6320 x 2070 x 550 (mm)
  • Trọng lượng toàn bộ : 12990  (kg)
  • Tải trọng hàng hoá : 5700 (kg)