Sơ mi rơ mooc chở xi măng rời: 30.5m3, 3 trục (Một rốn xả)