XE TẢI DONGFENG TRƯỜNG GIANG 8 TẤN GẮN CẨU UNIC 5T