Xe thang nâng người làm việc trên cao Dongfeng. 18m