hệ thống đánh lửa

NHỮNG HƯ HỎNG TRÊN HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA

Hệ thống đánh lửa là một bộ phận rất quan trọng trong động cơ xe ô tô. Nó có vai trò tạo dòng điện đủ mạnh để đốt cháy nhiên liệu. Khi mà hệ thông đánh lửa bị hư hỏng động cơ sẽ không thể làm việc. Dưới đây là một vài dấu hiệu hệ … Xem thêm