cơ cấu phối khí

Cơ cấu phối khí- Động cơ xăng

Cơ cấu phối khí là gì? Cơ cấu phối khí là một nhóm các bộ phận mở và đóng các xupap nạp và xả trong nắp quylat tại thời điểm thích hợp 1. Trục khuỷu  2. Đĩa xích cam  3. Xích cam  4. Trục cam nạp  5. Xupáp nạp  6. Trục cam xả  7. Xupáp … Xem thêm