Động cơ SOHC

TÌM HIỂU ĐỘNG CƠ SOHC VÀ DOHC

Động cơ SOHC, DOHC là động cơ gì? Động cơ SOHC, DOHC là nói tới 2 kết cấu hệ thống phân phối khí trong động cơ. Cả hai đều cần trục cam, con đội, cò mổ, xupap, lò xo.  Động cơ SOHC  là gì ? SOHC(Single OverHead Camshaft) – trục cam đơn. Động có SOHC … Xem thêm