dung tích xy lanh

Dung tích xy lanh của động cơ

Dung tích xy lanh là gì? Dung tích xy lanh hay còn gọi số chấm của động cơ là thể tích hay dung tích công tác của động cơ. (Tiếng anh là engine Displacement). Thường được tính bằng Lít (L) hay Cubic Centimeters (cc). Lưu ý: 1 lít = 1 dm = 1000 cm = 1000 … Xem thêm