hệ thống treo trên ô tô

TÌM HIỂU HỆ THỐNG TREO TRÊN Ô TÔ

Hệ thống treo tạo điều kiện cho bánh xe dao động theo phương thẳng đứng với thân xe một cách êm dịu. Bài viết dưới đây cung cấp đầy đủ nhất về hệ thống treo trên ô tô.  Nhiệm vụ của hệ thống treo Hệ thống treo dùng để nối đàn hồi giữa khung, vỏ … Xem thêm