hiện tượng thiếu lái và thừa lái

TÌM HIỂU VỀ HIỆN TƯỢNG THIẾU LÁI VÀ THỪA LÁI

Hiện tượng thiếu lái ??? Hiện tượng thừa lái ?????Chắc hẳn các lái xe lâu năm đều hiểu ý nghĩa của cụm từ thừa lái và thiếu lái. Tuy nhiên đối với một số lái mới thì chọ chư hiểu hết được ý nghĩa của 2 cụm từ này. Vậy 2 hiện tượng này là … Xem thêm