Bộ vi sai

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỘ VI SAI HƯ HỎNG

Bộ vi sai giúp các bánh xe quay với tốc độ khác nhau. Tạo sự cân bằng và ổn định cho xe đặc biệt là khi vào cua. Khi có một chi tiết nào đó trong cụm vi sai bị hỏng. Sẽ khiến hoạt động của xe bị ảnh hưởng. Dưới đây là những hư … Xem thêm