vạch kẻ đường

Một số loại vạch kẻ đường hay gặp.

Bên cạnh hệ thống biển báo thì vạch kẻ đường cũng là một dạng báo hiệu. Tuy vậy không phải tài xế nào cũng nhớ.Dưới đây là một số loại vạch kẻ đường hay gặp.  Hai vạch vàng song song – Đây là loại vạch kẻ phân chia làn đường thep hai chiều xe chạy … Xem thêm