bộ chuyển đổi xúc tác khí thải

Tìm hiểu bộ chuyển đổi xúc tác khí thải

Bộ chuyển đổi xúc tác khí thải trên ô tô là một thiết bị kiểm soát khí thải. Nó giúp chuyển đổi những khí độc và chất ô  nhiểm trong khói thải thành những chất độc ít thải hơn. Bằng sự xúc tác một phản ứng oxy hóa – khử. Tìm hiểu về bộ chuyển … Xem thêm