đường cao tốc

Kinh nghiệm lái xe ô tô trên đường cao tốc

Tốc độ di chuyển của xe trên đường cao tốc là rất lớn. Chỉ cần bạn mất tập trung một lát thì có thể gây thiệt hại rất lớn về người và của. Dưới đây là những kinh nghiệm lái xe trên đường cao tốc đảm bảo an toàn. Không được bám đuôi xe khác … Xem thêm