ly hợp trên ô tô

TÌM HIỂU LY HỢP TRÊN Ô TÔ

Ly hợp trên ô tô là một trong những cụm quan trọng của ô tô, nó nằm ngay sau động cơ. Ly hợp có nhiệm vụ nối và ngắt động cơ với hệ thống truyền lực. Yêu cầu của ly hợp. Truyền được momen xoắn lớn nhất của động cơ mà không bị trượt trong … Xem thêm